Beton

Door inwerking van verontreinigingen (zuren) uit ons milieu kan de alkaliteit van beton teruglopen. Een proces dat zeer schadelijk is voor beton. Betonijzer wordt door de teruggelopen alkaliteit niet meer beschermd en kan gaan roesten. Door roest ontstaat er volumevergroting van het ijzer waardoor deze het beton uiteen drukt. Het is noodzakelijk dit proces in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te voorkomen en dat kan door het beton te coaten. Reeds ontstane schade kan uiteraard ook gerepareerd worden. Afwerking van beton en/of strijkvloeren kan óók wenselijk zijn om andere redenen, bijvoorbeeld: anti-slip, hygiëne. Wij zullen u graag adviseren.